Kontakt:
Masbo Networks AB
Har fusionerat med tre andra bolag och blivit:
ICT NetWorks AB
Masbo 124
SE-824 94 HUDIKSVALL
E-mail: info@ictnet.se
0650 - 49 68 00
070 - 379 68 00
 


Masbo Networks AB är ett företag som arbetar med datanät. Vi har över 15 års erfarenhet av att bygga datanät. Erfarenheten inom optofiber sträcker sig ca 10 år tillbaka i tiden.

Idag arbetar vi främst med optisk fiber men har gedigen vana att installera kopparnät och trådlösa nät, WLAN.

Sedan några år tillbaka utför vi många konsultuppdrag för andra installatörer. Uppdragen är både i Sverige och utomlands. Bland referenserna finns uppdrag i Norden, Baltikum, södra Europa, Mellanöstern och Ostasien.


Vi installerar blåsfiber enligt Ribbonet™-systemet och vi kombinerar gärna detta med mikrokabel där så är möjligt.

Nätplanering - Installation - Utbildning - Konsultation

E-mail: ICT NetWorks   Tel: 0650 - 49 68 00   Mob. 070 - 379 68 00